Päevakava

 

PÄEVAKAVA (sõimerühmad 1,5-3a)

06.30-08.30 Lasteaeda tulek, individuaalne töö, valiktegevused, koostöö lapsevanematega

08.30 Hommikusöök

09.00-12.00 Õpetaja poolt kavandatud tegevused toas ja

õues, vitamiini vahepala

12.15 Lõunasöök

12.45-15.00 Uneaeg

15.00-15.30 Mäng

15.30 Õhtusöök

16.00-17.30 Mäng, individuaalne töö, koostöö lapsevanematega

17.30-18.30 Valverühma aeg

 

PÄEVAKAVA (aiarühmad 3-4a ja 4-5a)

06.30-08.30 Lasteaeda tulek, individuaalne töö,

valiktegevused, koostöö lapsevanematega

08.30 Hommikusöök

09.00-12.00 Õpetaja poolt kavandatud tegevused toas ja

õues, vitamiini vahepala

12.30 Lõunasöök

13.00-15.00 Uneaeg

15.00-15.30 Mäng

15.30 Õhtusöök

16.00-17.30 Mäng, individuaalne töö, huvitegevus,

koostöö lapsevanematega

17.30-18.30 Valverühma aeg

 

PÄEVAKAVA (aiarühmad 5-6a ja 6-7a)

06.30-08.30 Lasteaeda tulek, individuaalne töö,

valiktegevused, koostöö lapsevanematega

08.30 Hommikusöök

09.00-12.15 Õpetaja poolt kavandatud tegevused toas ja

õues, vitamiini vahepala

12.30 Lõunasöök

13.00-14.45 Uneaeg

15.00-15.30 Individuaalne töö, huvitegevus, koostöö lapsevanematega

15.30 Õhtusöök

16.00-17.30 Mäng, individuaalne töö, huvitegevus,

koostöö lapsevanematega

17.30-18.30 Valverühma aeg