Meie lasteaiast

Põhiväärtused ja eripära


"Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks." (O. Wilde)

MISSIOON

Sindi Lasteaed kindlustab lastele kaasaegse ja turvalise õpi- ja kasvukeskkonna. Toetab koostöös perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi positiivse eduelamuse. Oleme lasteaed, kuhu iga laps tahab tulla.

VISIOON

Oleme lasteaed, kes väärtustab lapsest lähtuvat arengukeskkonda, kus on kaasaegne õpi- ja mängukeskkond lastele, eneseteostust võimaldav organisatsioon õpetajatele, toetav ning koostööd pakkuv meeskond lapsevanematele.

PÕHIVÄÄRTUSED

Professionaalsus - Väärtustame elukestvat õpet, oleme õpetajad, kelles on koos tänapäevased teadmised ning parim oskus neid elus rakendada. Õpetaja mitte ainult ei tea, kuidas asjad olla võiksid, vaid kes ka oskab, tahab ja suudab asju soovitavasse seisu viia ka uutes ja ootamatutes olukordades.

Koostöö - Ühise eesmärgi nimel koos tegutsedes jõuame parima tulemuseni.

Sallivus - Peame tähtsaks erisustesse sallivat suhtumist - see, et me üksteisest erineme, on liitvaks jõuks ja meie tugevuseks.

Terviseedendus - Väärtustame iga lapse ja töötaja tervist. Pöörame tähelepanu tervislikule eluviisile, toitumisele ja rohkele õuesviibimisele.

Loovus - Loov mõtlemine annab võimaluse lahendada olukordi ja ülesandeid uuel moel, leidlikkus avab ebaõnnestumise korral tee loovusele.

Kodukoha väärtustamine - Oleme uhked oma kodukoha üle, teame oma lasteaia lugu, tunneme kodukoha loodust, vaatamisväärsusi ja anname neid edasi lastele. Kanname edasi vanima järjepidevalt tegutseva lasteaia traditsioone.

 

MEIE LASTEAIA ERIPÄRA 

 • Oleme Eestimaa vanim järjepidevalt tegutsev lasteaed.
 • Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.
 • Rakendame „Kiusamisest vabaks“ programmi metoodikat.
 • Osaleme „Roheline kool” programmis. 2023. aastal anti meile tunnustusena "Roheline lipp".
 • Meie lasteaial on oma logo, lipp ja laul. Igal rühmal on nimi, nimilaul ja logo.
 • Meil on õppeaed - viljapuud, marjapõõsad, kõrgpeenrad ja kasvuhoone.
 • Meil on tasandusrühm.
 • Meie territooriumile on koostöös lastevanematega rajatud looduse õpperada, mis on varustatud infotahvlitega.
 • Meid ümbritsevad kaunid pargid, ühel pool on Pärnu jõgi ja kärestik ning teisel pool Sindi raba.
 • Sindi linn kui avastamist, uurimist ja loovust toetav õpi- ja kasvukeskkond.
 • Alates 2019. aasta sügisest on Sindi lasteaias kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud menüü, mis on tasakaalus Eesti toitumissoovitustega.

"Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks." (O. Wilde)

MISSIOON

Sindi Lasteaed kindlustab lastele kaasaegse ja turvalise õpi- ja kasvukeskkonna. Toetab koostöös perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi positiivse eduelamuse. Oleme lasteaed, kuhu iga laps tahab tulla.

VISIOON

Oleme lasteaed, kes väärtustab lapsest lähtuvat arengukeskkonda, kus on kaasaegne õpi- ja mängukeskkond lastele, eneseteostust võimaldav organisatsioon õpetajatele, toetav ning koostööd pakkuv meeskond lapsevanematele.

PÕHIVÄÄRTUSED

Professionaalsus - Väärtustame elukestvat õpet, oleme õpetajad, kelles on koos tänapäevased teadmised ning parim oskus neid elus rakendada. Õpetaja mitte ainult ei tea, kuidas asjad olla võiksid, vaid kes ka oskab, tahab ja suudab asju soovitavasse seisu viia ka uutes ja ootamatutes olukordades.

Koostöö - Ühise eesmärgi nimel koos tegutsedes jõuame parima tulemuseni.

Sallivus - Peame tähtsaks erisustesse sallivat suhtumist - see, et me üksteisest erineme, on liitvaks jõuks ja meie tugevuseks.

Terviseedendus - Väärtustame iga lapse ja töötaja tervist. Pöörame tähelepanu tervislikule eluviisile, toitumisele ja rohkele õuesviibimisele.

Loovus - Loov mõtlemine annab võimaluse lahendada olukordi ja ülesandeid uuel moel, leidlikkus avab ebaõnnestumise korral tee loovusele.

Kodukoha väärtustamine - Oleme uhked oma kodukoha üle, teame oma lasteaia lugu, tunneme kodukoha loodust, vaatamisväärsusi ja anname neid edasi lastele. Kanname edasi vanima järjepidevalt tegutseva lasteaia traditsioone.

 

MEIE LASTEAIA ERIPÄRA 

 • Oleme Eestimaa vanim järjepidevalt tegutsev lasteaed.
 • Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.
 • Rakendame „Kiusamisest vabaks“ programmi metoodikat.
 • Osaleme „Roheline kool” programmis. 2023. aastal anti meile tunnustusena "Roheline lipp".
 • Meie lasteaial on oma logo, lipp ja laul. Igal rühmal on nimi, nimilaul ja logo.
 • Meil on õppeaed - viljapuud, marjapõõsad, kõrgpeenrad ja kasvuhoone.
 • Meil on tasandusrühm.
 • Meie territooriumile on koostöös lastevanematega rajatud looduse õpperada, mis on varustatud infotahvlitega.
 • Meid ümbritsevad kaunid pargid, ühel pool on Pärnu jõgi ja kärestik ning teisel pool Sindi raba.
 • Sindi linn kui avastamist, uurimist ja loovust toetav õpi- ja kasvukeskkond.
 • Alates 2019. aasta sügisest on Sindi lasteaias kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud menüü, mis on tasakaalus Eesti toitumissoovitustega.