Meie lasteaiast

Tervist edendav lasteaed


"Tervis on parem, kui rikkus!" ütleb Eesti vanasõna.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Sindi Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö) ning on planeeritud ja süsteemne.


Sindi lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2010. aastast.

Lasteaias tervisenõukogu juhib tervisedendaja Kairi Kullas. Lisaks temale tegutsevad seal Velli Gerne, Signe Krünberk, Helen Lehtmets, Elve Peenoja, Marlen Reimann, Erika Sõrmus, Evelin Treumuth, Reine Tänav, Eve Vellner ja Rita Reilent.

Sindi Lasteaias on fookus suunatud kolmele tervise valdkonnale: toitumine, liikumine ja vaimne tervis.
 

Täisväärtuslik toit:

Pole siiramat armastust, kui armastus toidu vastu!“ – George Bernard Shaw

 • Sindi Lasteaias on kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud kuuenädalane menüü, mis tagab lastele mitmekesise ning Eesti toitumis- ja liikumissoovitustele vastava toidu valiku. Eesmärgiks on lastes tervislike toitumisharjumuste kujundamine.
 • Muutsime oluliselt toidukordade jaotust pakkudes lastele nelja täisväärtuslikku toidukorda päevas (dessert õhtuks, oote asemel suurem eine)
 • Üks kord nädalas on lihavaba päev
 • Vähendasime oluliselt piima, suhkru ja soola kasutamist
 • Vähendamise nisu kasutamist ja asendasime teiste erinevate teraviljadega
 • Lasteaial on valmisolek ja võimekus pakkuda toitu ka eri menüüd vajavatele lastele, allergikutele ja lastele kellel on toidutalumatused
 • Oleme ühinenud PRIA piima ja puu-juurvilja programmiga
 • Kaasame ka lapsed ning nende vanemad toidu valmistamise protsessi.
 • Lasteaias on õppeköök, mida rühmad kasutavad aktiivselt ja mille tegevuste planeerimisel lähtume retseptide mitmekesisusest, tervislikkusest ning kalendrisündmustest.
 • Kaasame lapsed ka toidu kasvatamise protsessi, sest meil on lasteaias kasvuhoone, kõrgpeenrad.


Nende tegevuste tulemusel söövad lapsed isuga peaaegu kõike, on julged proovima uusi maitseid ja on väga teadlikud, mis on tervislik toit ning suudavad ja tahavad õigeid valikuid teha.
 

Liikumine:

„Kui sa soovid kedagi liikuma panna – pead sa alustama sealt, kus ta seisab.“ – Sören Kierkegaard

 • Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine läbi aktiivsete ja traditsiooniliste ühisürituste (südamekuu tähistamine, Euroopa spordinädal, sportlik vastlapäev, virtuaaljooksud, loodusmatkad igal aastaajal looduses toimuvate protsesside vaatlemiseks jm).
 • Lasteaias on siseterviserada.
 • Vähemalt üks planeeritud liikumistegevus nädalas toimub õues.
 • Lumeperioodil saavad vanemad rühmad harjutada suusatamist.
 • Lastel on  võimalus aktiivselt tegutseda õueala ronilatel.
 • Tervist edendavaid üritusi korraldame ka personalile. Toimuvad ühised väljasõidud, värskes õhus matkad, orienteerumised jne.


Vaimne tervis:

„Õnne kolm põhialust on, et sul oleks midagi teha, armastada ja loota.“ – Joseph Addison

 • Lapse vaimse arengu toetamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse, tagamaks tervislike harjumuste kujundamise.
 • Õppekavasse on lisatud tervisedenduse valdkond, mida toetab tervisejuhi olemasolu, kes viib lastega läbi huvitavaid projekte, töötubasid ning on kaasatud lasteaia igapäevaellu.
 • Meil on eripedagoog/logopeed ja töötav tugisüsteem toetamaks igat erivajadust.
 • Püüdlemine sisemise tasakaalu poole, õppides oma emotsioonidega paremini toime tulema. Loome lastele nende vaimset heaolu toetavaid lisavõimalusi: vaikuse tuba, sensoorne tuba, meelerahu harjutuste praktiseerimine.

"Tervis on parem, kui rikkus!" ütleb Eesti vanasõna.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Sindi Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö) ning on planeeritud ja süsteemne.


Sindi lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2010. aastast.

Lasteaias tervisenõukogu juhib tervisedendaja Kairi Kullas. Lisaks temale tegutsevad seal Velli Gerne, Signe Krünberk, Helen Lehtmets, Elve Peenoja, Marlen Reimann, Erika Sõrmus, Evelin Treumuth, Reine Tänav, Eve Vellner ja Rita Reilent.

Sindi Lasteaias on fookus suunatud kolmele tervise valdkonnale: toitumine, liikumine ja vaimne tervis.
 

Täisväärtuslik toit:

Pole siiramat armastust, kui armastus toidu vastu!“ – George Bernard Shaw

 • Sindi Lasteaias on kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud kuuenädalane menüü, mis tagab lastele mitmekesise ning Eesti toitumis- ja liikumissoovitustele vastava toidu valiku. Eesmärgiks on lastes tervislike toitumisharjumuste kujundamine.
 • Muutsime oluliselt toidukordade jaotust pakkudes lastele nelja täisväärtuslikku toidukorda päevas (dessert õhtuks, oote asemel suurem eine)
 • Üks kord nädalas on lihavaba päev
 • Vähendasime oluliselt piima, suhkru ja soola kasutamist
 • Vähendamise nisu kasutamist ja asendasime teiste erinevate teraviljadega
 • Lasteaial on valmisolek ja võimekus pakkuda toitu ka eri menüüd vajavatele lastele, allergikutele ja lastele kellel on toidutalumatused
 • Oleme ühinenud PRIA piima ja puu-juurvilja programmiga
 • Kaasame ka lapsed ning nende vanemad toidu valmistamise protsessi.
 • Lasteaias on õppeköök, mida rühmad kasutavad aktiivselt ja mille tegevuste planeerimisel lähtume retseptide mitmekesisusest, tervislikkusest ning kalendrisündmustest.
 • Kaasame lapsed ka toidu kasvatamise protsessi, sest meil on lasteaias kasvuhoone, kõrgpeenrad.


Nende tegevuste tulemusel söövad lapsed isuga peaaegu kõike, on julged proovima uusi maitseid ja on väga teadlikud, mis on tervislik toit ning suudavad ja tahavad õigeid valikuid teha.
 

Liikumine:

„Kui sa soovid kedagi liikuma panna – pead sa alustama sealt, kus ta seisab.“ – Sören Kierkegaard

 • Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine läbi aktiivsete ja traditsiooniliste ühisürituste (südamekuu tähistamine, Euroopa spordinädal, sportlik vastlapäev, virtuaaljooksud, loodusmatkad igal aastaajal looduses toimuvate protsesside vaatlemiseks jm).
 • Lasteaias on siseterviserada.
 • Vähemalt üks planeeritud liikumistegevus nädalas toimub õues.
 • Lumeperioodil saavad vanemad rühmad harjutada suusatamist.
 • Lastel on  võimalus aktiivselt tegutseda õueala ronilatel.
 • Tervist edendavaid üritusi korraldame ka personalile. Toimuvad ühised väljasõidud, värskes õhus matkad, orienteerumised jne.


Vaimne tervis:

„Õnne kolm põhialust on, et sul oleks midagi teha, armastada ja loota.“ – Joseph Addison

 • Lapse vaimse arengu toetamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse, tagamaks tervislike harjumuste kujundamise.
 • Õppekavasse on lisatud tervisedenduse valdkond, mida toetab tervisejuhi olemasolu, kes viib lastega läbi huvitavaid projekte, töötubasid ning on kaasatud lasteaia igapäevaellu.
 • Meil on eripedagoog/logopeed ja töötav tugisüsteem toetamaks igat erivajadust.
 • Püüdlemine sisemise tasakaalu poole, õppides oma emotsioonidega paremini toime tulema. Loome lastele nende vaimset heaolu toetavaid lisavõimalusi: vaikuse tuba, sensoorne tuba, meelerahu harjutuste praktiseerimine.