Uudised Üritused Arveldused
 
 
  AVALEHT
  AJALUGU
  TRADITSIOONID
  ARENGUKAVA
  ÕPPEKAVA
  RÜHMAD
  PERSONAL
  JUHTKOND
  PEDAGOOGID
  ABIPERSONAL
  HOOLEKOGU
  BEEBIKOOL
  PILDIGALERII
  KONTAKT
  LAPSEVANEMALE
  ÕIGUSAKTID
 
 

 

 

Lasteaia personaliks on pedagoogid, meditsiini-, majandus-, abi- ja teenindav personal.
Sindi lasteaias töötab 33 pedagoogi, sealhulgas  eripedagoogid, muusikaõpetajad, liikumisõpetaja.
Õppekasvatustööd lasteaias juhib lasteaia direktor koostöös lasteaia pedagoogide nõukogu ja hoolekoguga.
Meditsiini-, majandus-, abi- ja teenindavast personalist kuulub lasteaia töötajate koosseisu  tervishoiutöötaja, majandusjuhataja, sekretär, õpetaja abid, üldkoristajad, remonditööline-majahoidja, kokad, abitööline, kes kõik tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, sanitaar-hügieeniliste nõuete täitmise, pedagoogide abistamise, laste tervisliku ja häireteta toitlustamise, lasteaia vara säilimise ning selle taastamise ja täiendamise; jälgivad lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseadete seisukorda ja turvalisust.
Kokku töötab Sindi lasteaias 54 töötajat.

 
 
 
Kooli 2a, 86705 Sindi tel. 445 9070 sekretär 445 9071 lasteaed@sindi.ee