Uudised Üritused Arveldused
 
 
  AVALEHT
  AJALUGU
  TRADITSIOONID
  ARENGUKAVA
  ÕPPEKAVA
  RÜHMAD
  PERSONAL
  HOOLEKOGU
  BEEBIKOOL
  PILDIGALERII
  KONTAKT
  LAPSEVANEMALE
  ÕIGUSAKTID
 
 

Lapsevanema poolt kaetava osa määr

1. Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 8% jooksva eelarveaasta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

2. Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus teise lasteaias käiva lapse kohta on 5 % jooksva eelarveaasta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.null

 

Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

1. Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Sindi Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole või sularahas Sindi Linnavalitsuse raamatupidamisteenistusse.

2. Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud summad arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus.

3. Lapsevanema poolt kaetavat osa ei tasuta juulikuu eest, välja arvatud juhul kui lapsevanema laps käib lasteaias ka juulikuus.

 

Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:

vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja Sindi Linnavolikogu poolt kehtestatud lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.


 
 
 
Kooli 2a, 86705 Sindi tel. 445 9070 sekretär 445 9071 lasteaed@sindi.ee