Sindi lasteaed

Sindi Lasteaed on asutatud 1892. aastal tollase kalevivabriku direktori Joseph Wulffi poolt.
Tegevusluba saadi 1894. aastal, mida loetakse lasteaia tegevuse algusaastaks.
Sindi tekstiilivabriku pankrotistumise järgselt munitsipaliseeris tollane Sindi linnavalitsus lasteaia 1992. aasta märtsis.

 

Aastal 2009 on Euroopa struktuurfondide rahastuse kaasabil renoveeritud ja ümber ehitatud  lasteaia peahoonete kompleks.

Peahoonetes asukohaga Kooli 2a, Sindi linn paikneb 10 rühma. 
Igal rühmal on oma õuepaviljon koos kiikede, liivakastide ja atraktsioonidega.
Õuealale on rajatud koostöös hoolekoguga dendropark.

 

 

Sindi Gümnaasiumi C-korpuse hoone 2. korrusele aadressiga Kooli 9, Sindi linn on alates 2014. aastast välja ehitatud kahe rühma ruumid, kus tegutsevad    6-7aastased lapsed ehk koolieelikud.
Samas hoones asub ka Sindi muusikakool.

 

 

 

 

 

Lisaks rühmaõpetajatele töötavad lastega  liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, kaks logopeedi-eripedagoogi, tugiõpetajad, vajadusel tugiisikud, tervishoiutöötaja.

Lasteaias on kokku 12 rühma, sealhulgas kolm sõimerühma, üks tasandusrühm ja üks keelekümblusrühm. Tulenevalt Koolieelse lasteasutuse seadusest ning lasteaia struktuurist jagub lasteaias kohti kuni 214 lapsele.
Lastele võimaldatakse mitmesugust huvitegevust.
Lasteaial on oma köögiplokk, laomajandus, raamatukogu.

 

Meie lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.

 

 

2019. aastal liitusime Rohelise kooli programmiga.

 

Kasutame alates 2019. aasta sügisest ELIISi.

Sindi Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, omab "Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutamise sertifikaati, viljeleb õues- ja avastusõpet, osaleb KIK  jt projektides.

Sindi Lasteaed on Eestimaa vanim järjepidevalt tegutsev lasteaed.

Alates 2018. a jaanuarist on Sindi Lasteaed Tori valla allasutus.

Sindi Lasteaed on 2017 ja 2018 aastal osalenud EV 100 projektis "Igal lapsel oma pill", soetades lasteaiale sopranksülofoni, altksülofoni, džembed ja ukuleled. Lapsed kasutavad neid pille muusikategelustes, esinevad laste üritustel.     tel       Sindi Lasteaed osales EV 100 projektis "Igal lapsel oma pill"

 

Kogumik lasteaia 120. aastapäevaks

Sada nalja laste suust