Üldine info

Lasteaeda vastuvõtu tingimused ja kord


LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Koha saamiseks Sindi lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduse siin: https://piksel.ee/spoku/tori/lasteasutusse_sisseastumine_Sindi/ylevaade
Vajadusel saab täita avalduse kohapeal, lisades juurde lapse sünnitõendi koopia.

Esmane õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teiste omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni 3-aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõppeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole liina.lelovaasmaa@torivald.ee (lastekaitsenõunik) või tori@torivald.ee.

4-7aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas lasteaiakohta pakkuda, palume pöörduda haridusjuht Herve Merivaldi poole herve.merivald@torivald.ee.


LASTEAIAKOHAST LOOBUMINE

Kohast loobumiseks täidab lapsevanem vastava avalduse siin: https://piksel.ee/spoku/tori/lasteasutusest_v%C3%A4ljaarvamine_sindi/ylevaade
Vajadusel saab täita avalduse kohapeal.


KOHATASU

2024. aastal on lapsevanema makstav kohatasu 65,60 €, mis on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast ehk 820 eurost.

Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse osalustasu on 2024. aastal 32,80 € tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on Tori valda sisse kirjutatud.

Alates kolmandast samaaegselt lasteaias käivast lapsest peres osalustasu ei arvestata tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on Tori valda sisse kirjutatud.

Osalustasu makstakse 50% ulatuses juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuses kohta ajutiselt 2-5 kalendrikuud, kuid vanem soovib kohta lasteasutuses säilitada. Vanem esitab ajutise lasteasutuse koha kasutamise peatamise avalduse kirjalikult lasteasutuse direktorile.

Kohatasu ei pea maksma suvekuudel (juuni, juuli, august), kui laps nimetatud kuudel kohta ei kasuta ja avaldus on esitatud hiljemalt 10. maiks. Kui kohta kasutatakse kas või ühel päeval, tuleb tasuda kohatasu terve kuu eest.

Lasteaeda tulles või sealt lahkudes arvestatakse kohatasu proportsionaalselt kasutatud ajaga.


Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE

Koha saamiseks Sindi lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduse siin: https://piksel.ee/spoku/tori/lasteasutusse_sisseastumine_Sindi/ylevaade
Vajadusel saab täita avalduse kohapeal, lisades juurde lapse sünnitõendi koopia.

Esmane õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teiste omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni 3-aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõppeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole liina.lelovaasmaa@torivald.ee (lastekaitsenõunik) või tori@torivald.ee.

4-7aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas lasteaiakohta pakkuda, palume pöörduda haridusjuht Herve Merivaldi poole herve.merivald@torivald.ee.


LASTEAIAKOHAST LOOBUMINE

Kohast loobumiseks täidab lapsevanem vastava avalduse siin: https://piksel.ee/spoku/tori/lasteasutusest_v%C3%A4ljaarvamine_sindi/ylevaade
Vajadusel saab täita avalduse kohapeal.


KOHATASU

2024. aastal on lapsevanema makstav kohatasu 65,60 €, mis on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast ehk 820 eurost.

Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse osalustasu on 2024. aastal 32,80 € tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on Tori valda sisse kirjutatud.

Alates kolmandast samaaegselt lasteaias käivast lapsest peres osalustasu ei arvestata tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on Tori valda sisse kirjutatud.

Osalustasu makstakse 50% ulatuses juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuses kohta ajutiselt 2-5 kalendrikuud, kuid vanem soovib kohta lasteasutuses säilitada. Vanem esitab ajutise lasteasutuse koha kasutamise peatamise avalduse kirjalikult lasteasutuse direktorile.

Kohatasu ei pea maksma suvekuudel (juuni, juuli, august), kui laps nimetatud kuudel kohta ei kasuta ja avaldus on esitatud hiljemalt 10. maiks. Kui kohta kasutatakse kas või ühel päeval, tuleb tasuda kohatasu terve kuu eest.

Lasteaeda tulles või sealt lahkudes arvestatakse kohatasu proportsionaalselt kasutatud ajaga.


Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord