Uudised

Muudatus valla Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras 21. september rita.reilent


30. augustil 2022 jõustus Tori Vallavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muudatus, mis ütleb, et Hoolekandekomisjoni otsusega võib toidurahast vabastamise ja toetuse maksmise peatada kuni kolmeks kuuks, kui lapse seaduslik esindaja ei ole lasteasutust teavitanud lapse puudumisest rohkem kui viiel tööpäeval kalendrikuus, mil laps oleks pidanud lasteasutuses viibima.

30. augustil 2022 jõustus Tori Vallavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muudatus, mis ütleb, et Hoolekandekomisjoni otsusega võib toidurahast vabastamise ja toetuse maksmise peatada kuni kolmeks kuuks, kui lapse seaduslik esindaja ei ole lasteasutust teavitanud lapse puudumisest rohkem kui viiel tööpäeval kalendrikuus, mil laps oleks pidanud lasteasutuses viibima.