Pedagoogiline nõukogu


Pedagoogilise nõukogu koosolek  01.01.2022

Päevakord:

1. ...

2. Sündmused/ ürituste kava

3. Aasta tegevuskava kinnitamine

4. Hoolekogu esindaja valimine

5. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. ...

2. ...

3. ...

Pedagoogilise nõukogu koosolek  01.01.2022

Päevakord:

1. ...

2. Sündmused/ ürituste kava

3. Aasta tegevuskava kinnitamine

4. Hoolekogu esindaja valimine

5. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. ...

2. ...

3. ...