Soodustused


Tori valla elanike registris olevatele kodanikele on ette nähtud mitmeid sotsiaaltoetusi ja soodustusi, mida antakse Tori Vallavalitsusele esitatud isikliku kirjaliku taotluse alusel.

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaiast. 

Kõik Tori valla sissekirjutusega pered saavad 50% soodustust teise lasteaias käiva lapse eest, kolmanda ja iga järgneva lapse puhul on lapsevanem osalustasu maksmisest vabastatud. 

Osalustasu ei ole vaja maksta suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui kui laps ei kasuta kohta ning vanem on lasteaia direktorile hiljemalt 10. maiks esitanud kirjaliku avalduse, sooviga nimetatud perioodil saada lasteasutuse kohavabastust.

Tori valla elanike registris olevatele kodanikele on ette nähtud mitmeid sotsiaaltoetusi ja soodustusi, mida antakse Tori Vallavalitsusele esitatud isikliku kirjaliku taotluse alusel.

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaiast. 

Kõik Tori valla sissekirjutusega pered saavad 50% soodustust teise lasteaias käiva lapse eest, kolmanda ja iga järgneva lapse puhul on lapsevanem osalustasu maksmisest vabastatud. 

Osalustasu ei ole vaja maksta suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui kui laps ei kasuta kohta ning vanem on lasteaia direktorile hiljemalt 10. maiks esitanud kirjaliku avalduse, sooviga nimetatud perioodil saada lasteasutuse kohavabastust.