Välja arvamine

Lasteaial on õigus laps lasteaiast välja arvata kui: 

  • lapsevanem jätab maksed tähtajaliselt tasumata; 
  • lapse puudumisel üks kuu ja enam lasteasutust teavitamata.

(Lasteaia kodukord lapsevanemale p. 16)