Välja arvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus. Avalduse põhi on leitav koha "Avaldused" alt.