Välja arvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.