Tugiteenused

Meie lasteaias pakutakse mitmekülgseid tugiteenuseid

Erirühm:

Lasteaia struktuuri koosseisus on tasandusrühm, kus kohti 12 -le peamiselt kõne- või muud logopeedilist eriravi vajavatele 4 -7 (8) aastastele lastele.

REHA plaani olemasolul pakutakse vajadusel  KOV -i poolt lisaks tugiisiku teenust.

Rühmaga töötavad eripedagoog-logopeed, kaks eri-ettevalmistusega õpetajat-magistrit, õpetaja abi, liikumis- ja muusikaõpetajad, tervishoiutöötaja.

 

Eesti keelest erineva emakeelega lastele pakub lasteaed riigikeele tugiõpet. Lastega töötavad täiendavalt kaks vastava eriettevalmistusega pedagoogi.

Kergemate kõne- ja hääldusprobleemide korral saab abi lasteaia üldlogopeedilt.

Laste annete arendamiseks pakub lasteaed mitmekesist huvitegevust.