Tugiteenused

Meie lasteaias pakutakse mitmekülgseid tugiteenuseid

Erirühm:

Lasteaia struktuuri koosseisus on tasandusrühm, kus kohti 12-le peamiselt kõne- või muud logopeedilist eriravi vajavatele 4-7aastastele lastele.

Rehabilitatsiooniplaani olemasolul pakutakse vajadusel  KOVi poolt lisaks tugiisiku teenust.

Rühmaga töötavad eripedagoog-logopeed, kaks eri-ettevalmistusega magistrikraadiga õpetajat, õpetaja abi, liikumis- ja muusikaõpetaja ning tervishoiutöötaja.
 

Eesti keelest erineva emakeelega lastele pakub lasteaed riigikeele tugiõpet. Lastega töötavad täiendavalt kaks vastava eri-ettevalmistusega pedagoogi.

Kergemate kõne- ja hääldusprobleemide korral saab abi lasteaia üldlogopeedilt.

Laste annete arendamiseks pakub lasteaed mitmekesist huvitegevust.