Toiduraha

Lasteaia hoolekogu 05. aprilli 2018 a otsusega on määratud lapse toidupäeva maksumuseks

  • sõimerühmades 1,70 €
  • aiarühmades      1,80 €

Otsus jõustub alates 01.05.2018