Toiduraha

Lasteaia hoolekogu 05. aprilli 2018 a otsusega on määratud lapse toidupäeva maksumuseks

  • sõimerühmades 1,70 €
  • aiarühmades      1,80 €

Otsus jõustub alates 01.05.2018

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaias.

Täpsem info Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast või piirkonnas töötavalt sotsiaalvaldkonna ametnikult. Vaata www.torivald.ee