Toiduraha

Lasteaia hoolekogu 05. aprilli 2018 a. otsusega on määratud lapse toidupäeva maksumuseks

  • sõimerühmades 1,70 €
  • aiarühmades      1.80 €

Otsus jõustub alates 01.05. 2018

Toiduraha arvestamise korda vaata dokumendist "Lapsevanema kodukord"