Tervisedendus

 Sindi lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku 2010ndast aastast.

TEL missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Sindi lasteaias on tervisedenduses fookuses:

  1. Lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse
  2. Turvalise ning lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine sise-ja välitingimustes
  3. Moodustatud on lasteaia tervisenõukogu, kuhu kuuluvad esindajad juhtkonnast, pedagoogid ja mittepedagoogiliselt personalist. Tervisenõukogu ülesandeks on korraldada lasteaia tervisedenduslikku tegevust.
  4. Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine läbi aktiivsete ja traditsiooniliste ühisürituste (südamekuu tähistamine, Euroopa spordinädal, loodusmatkad igal aastaajal looduses toimuvate protsesside vaatlemiseks, sportlik vastlapäev jpm.)
  5. Personali liikumisaktiivsusele suunatud tegevused värskes õhus (orienteerumine, kepikõnd, rattamatk)
  6. Lasteaed on liitunud Euroopa Liidu koolikava programmiga
  7. Lasteaed osaleb TEL koolitustel ja üritustel.
  8. Eale sobiva, mitmekesise ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine ja lastes tervislike toitumis-ja liikumisharjumuste kujundamine
  9. Õppekavasse on lisatud tervisedenduse valdkond, mida toetab tervishoiutöötaja olemasolu lasteaias, kes on kaasatud rühma argipäeva.
  10. Toimub regulaarne laste hammaste kontroll koostöös Sindi hambaraviga.

"Tervis on parem, kui rikkus!" - Eesti vanasõna