Tervisedendus

"Tervis on parem, kui rikkus!" - Eesti vanasõna

Sindi lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku 2010. aastast.

TEL missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele. OIuline on nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Sindi lasteaias on tervisedenduses fookuses:

1. Lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse.

2. Turvalise ning lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine sise-ja välistingimustes.

3. Moodustatud on lasteaia tervisenõukogu, kelle ülesandeks on korraldada lasteaia tervisedenduslikku tegevust.

4. Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine läbi aktiivsete ja traditsiooniliste ühisürituste (südamekuu tähistamine, Euroopa spordinädal, sportlik vastlapäev, loodusmatkad igal aastaajal looduses toimuvate protsesside vaatlemiseks jm).

5. Personali liikumisaktiivsusele suunatud tegevused värskes õhus (orienteerumine, kepikõnd, rattamatk).

6. Lastead on liitunud Euroopa Liidu koolikava programmiga.

7. Lasteaed osaleb TEL võrgustiku koolitustel ja üritustel.

8. Sindi lasteaias on kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud kuuenädalane menüü, mis tagab lastele ohutu, mitmekesise ning Eesti toitumis-ja liikumissoovitustele vastava toiduvaliku, mille eesmärgiks on lastes tervislike toitumis-ja liikumisharjumuste kujundamine.

9. Õppekavasse on lisatud tervisedenduse valdkond, mida toetab tervishoiutöötaja olemasolu, kes viib lastega läbi huvitavaid projekte, töötubasid ning on kaasatud lasteaia igapäevaellu.