Soodustused

Tori valla elanike registris olevatele kodanikele on ette nähtud mitmeid sotsiaaltoetusi ja soodustusi, mida antakse Tori Vallavalitsusele esitatud isikliku kirjaliku taotluse alusel.

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaias.

Täpsem info Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast või piirkonnas töötavalt sotsiaalvaldkonna ametnikult. Vaata www.torivald.ee

Kõik Tori valla sissekirjutusega pered saavad 50% soodustust teise lasteaias käiva lapse eest, kolme ja iga järgneva lapse puhul on lapsevanem osalustasu maksmisest vabastatud.

Edaspidi ei ole osalustasu vaja maksta suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui vanem on lasteaia direktorile hiljemalt 10. maiks esitanud kirjaliku avalduse, sooviga nimetatud perioodil kas üheks või mitmeks kuuks lasteasutuse kohta mitte kasutada.