Soodustused

Tori valla elanike registris olevatele kodanikele on ette nähtud mitmeid sotsiaaltoetusi ja soodustusi, mida antakse Tori Vallavalitsusele esitatud isikliku kirjaliku taotluse alusel.

Kolme ja enama lapse korral peres on võimalik Tori Vallavalitsuselt isikliku taotluse alusel küsida lapse toiduraha maksmise vabastust lasteaias.

Täpsem info Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast või piirkonnas töötavalt sotsiaalvaldkonna ametnikult. Vaata www.torivald.ee

Sindi Lasteaias käivale lapsele ette nähtud soodustustest loe täiendavalt  "Lapsevanema kodukorrast"