Projektid

2021

PRIA projekt "Kooliaedade rajamine ja hooldamine"
 

 

2020

POL projekt "Sisemine tasakaal: Vaikusetuba kui vaimse tervise ja sisemise tasakaalu keskus"
Projekti käigus soetati vaikusetuppa kott-toolid, tähistaeva lamp, "akvaariumi" põrandalamp, sensoorsed vedelikuanumad, nuti TV, Tiibeti helikauss. Samuti viidi läbi koolitused "Tööstress ja läbipõlemine" personalile ja joogakoolitus lastele.

PRIA projekt "Kooliaedade rajamine ja hooldamine"
Projekti toetussumma 1270,40
Projekti käigus soetati kiirkomposter koos tarvikutega, rajati veel üks suur kõrgpeenar aiarühmadele ja paigaldati kasvatuskastid sõimedele ning täideti need mullaga.

 

2019

PRIA koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste toetus "Viljapuude istutamine. Kõrgpeenra rajamine"
Projekti toetussumma 612,38
Projekti käigus istutati lasteaia õuealale viljapuud ja rajati kõrgpeenar. Viljapuudele pandi juurde sildid.

 

2018

POL projekt "Suhkrusööbiku seiklused Sindi lasteaias"
Projekti rahastus 389,99
Lasteaiale osteti toidukuivatid (2 tk), köögiviljaribade lõikaja (4 tk), õuna koorija-viilutaja (4 tk), köögivilja viilutaja (4 tk), juurvilja spiraallõikur (1 tk), õppemäng "Emma hambalood" (1 tk).
Lisaks eelnevale osteti kommipäeva ja looduse huviringi jaoks toiduaineid ning viidi läbi loeng "Kuidas saadakse suhkrut?".

KIK projektid "Elu lammimetsas" ja "Merelt maale ja maalt merele"
Kahe aastaaja erinevuste avastamine, uurimine.
Programmi raames sõidetakse RMK Kabli külastuskeskusesse 2018. a sügisel ja 2019. a kevadel. Kablis tutvutakse Liivi lahe taimestiku ja loomastikuga, rannarahva tööde ja tegemistega tänapäeval ja vanasti. Uuritakse merevett ja selle tähtsust organismide jaoks. Kevadel külastatakse lammimetsa, kus uuritakse ja tutvustatakse üleujutusaladel kasvavaid taimi ja loomi, tehakse fotosid.
5-6 aastased lapsed osalevad programmis "Merelt maale ja maalt merele" ning 6-7 aastased lapsed osalevad prgrammis "Elu lammimetsas".
Eraldatud summa 700,00€

"Igal lapsel oma pill"
Juubeliaastal Eesti Vabariik 100 saavad lapsed üle 1000 pilli.
Lasteaed esitas projekti lastepillide kogu täiendamiseks. Osteti sopranksülofon ja altksülofon.
Eraldatud summa kokku 470,00 €

 

2017

PRIA koolipuuvilja- ja köögiviljatoetuse seotud tegevuste toetus "Blenderite ost"
Projekti kogumaksumus 894,24 €, millest omafinantseering 149,04 € ning toetussumma 745,20 €.
Projekti käigus soetati 14 blenderit smuutide valmistamiseks rühmades. Lapsed saavad koos täiskasvanutega teha rühmas tervislikke smuutisid, mis praktiseerib tervisekasvatust.

KIK projekt "Ermistu järve põhjavee-elustikuga tutvumine. Inimtegevuse positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest loodusele"
Projekti maksumus ja eraldatud summa 960,00 €
Projekti raames tutvuti Ermistu järve ajalooga, selle taimestiku kui ka loomastikuga ning ravimudaga. Õpiti Jüri Tensoni juhendamisel märkama seoseid inimese ja looduse vahel. Sõideti parvega järvele ja mõõdeti vee temperatuuri . Võeti mõned proovid, mida hiljem vaadeldi mikroskoobi all. 
Programmis osalesid 5-6 ja 6-7 aastased lapsed.

 

2016

HITSA ProgeTiiger
Projekti kogumaksumus 1791 eurot, millest omafinantseering 598,35 ning toetussumma 1192,65.
Projekti tulemusena soetati LEGO WeDo baaskomplekt (6 tk), jutualustaja komplekt (2 tk), jutualustaja muinasjutu lisakomplekt (1 tk), jutualustaja kosmose lisakomplekt (1 tk), jutualustaja kogukonna lisakomplekt (1 tk), Edisoni robot (2 tk), 6 mesimummu ja laadimisalus (1 tk), Blue-Bot 6 mesimummu ja matid (1 tk), mesimummu kujundite ja värvide alusmatid (1 tk).

"Igal lapsel oma pill"
Projekti kogumaksumus 1223 €, millest omafinantseering 533 € ning toetussumma 690 €.
Projekti tulemusena soetati Sindi lasteaeda džembed (10 tk), ukuleled (6 tk) ja väikekandled 6-keelne (2 tk).

Õppekasvatustegevust toetanud koostööprojektid

„Tulest targem”
Päästeameti Pärnu Päästekomando 2014, 2015, 2016. Lapsed said tuleohutusalaseid teadmisi ja praktilist tegevust.

„Vesi ja prügi linnaruumis”
6-7a lapsed Pärnu Liblika Tänava ja Sindi lasteaiast ning Rääma koolist 2014-2015.
Teemad: vesi linnaruumis, avasta vedelikud, vee ringkäik looduses, jäätmed ja nende taaskasutamine, koprapere aastaring, kuidas tärkab mets, järve elurikkus ning fotonäitus „Tabatud hetk looduses“.

Mini-SOS  
Pärnu Liblika Tänava Lasteaed ja Sindi lasteaia 6-7a lapsed koostöös Päästeameti Pärnu Päästekomando ning Politsei- ja Piirivalveametiga 2016 a. Mida teha hädaolukorras – praktiline tegevus.

„Mida Juku jäätmetest ei õpi, seda Juhan ei tea”
2016 a olime kaasatud Tootjavastutusorganisatsoon OÜ projekti.