Osalustasu

Vallavolikogu määruse kohaselt hakkas 1. jaanuarist 2020 kõigis valla lasteaedades kehtima ühetaoline lapsevanema makstav kohatasu 46,72 eurot, mis on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast. Selle aasta palga alammäär ehk miinimumpalk on 584 eurot.

Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse osalustasu on 2020. aastal 23,36 € *

Alates kolmandast lapsest peres osalustasu ei arvestata.*

* Tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on Tori valda sisse kirjutatud.