Osalustasu

Sindi Lasteaias arvestatakse lapsevanema osalustasu järgmiselt:

Esimese lapse osalustasu on 8% kehtivast alampalga määrast, mis 2018. aastal on 40,00€

Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse osalustasu on 6% kehtivast alampalga määrast, mis on 2018. aastal 30,00€

Alates kolmandast lapsest peres osalustasu ei arvestata.