Osalustasu

Sindi Lasteaias arvestatakse lapsevanema osalustasu järgmiselt:

Esimese lapse osalustasu on 8% kehtivast alampalga määrast, mis 2019. aastal on 43,20€

Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse osalustasu on 6% kehtivast alampalga määrast, mis on 2019. aastal 32,40€

Alates kolmandast lapsest peres osalustasu ei arvestata.