Lasteaiakoha taotlemine

Koha saamiseks Sindi lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduse, lisades juurde lapse sünnitõendi valguskoopia.

Avalduse vorm on kättesaadav lasteaia  kodulehel.

Avaldust saab esitada kirjalikult lasteaia direktori juures või veebi teel digiallkirjastatuna aadressile direktor@sindilasteaed.ee, lisades juurde lapse sünnitõendi valguskoopia.

Õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teiste omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie 3-aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõppeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole liina.lelovaasmaa@torivald.ee (lastekaitsenõunik) või tori@torivald.ee.

4-7aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas lasteaiakohta pakkuda, palume pöörduda haridusnõunik Herve Merivaldi poole herve.merivald@torivald.ee.