Lasteaiakoha taotlemine

Koha saamiseks Sindi lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduse, lisades juurde lapse sünnitõendi koopia.

Avalduse vorm on kättesaadav lasteaia kodulehel "Lapsevanemale" - lingi "Avaldused" all.

Avaldust saab esitada kirjalikult lasteaias kohapeal või saata digiallkirjastatuna aadressile direktor@sindilasteaed.ee, lisades juurde lapse sünnitõendi valguskoopia.

Esmane õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teiste omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

Juhul, kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni 3-aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõppeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole liina.lelovaasmaa@torivald.ee (lastekaitsenõunik) või tori@torivald.ee.

4-7aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas lasteaiakohta pakkuda, palume pöörduda haridusnõunik Herve Merivaldi poole herve.merivald@torivald.ee.