Lasteaiakoha taotlemine

Koha saamiseks Sindi lasteaeda täidab lapsevanem vastava avalduse, lisades juurde lapse sünnitõendi valguskoopia.

Avalduse vorm on kättesaadav lasteaia  kodulehel.

Avaldust saab esitada kirjalikult lasteaia direktori juures või veebi teel digiallkirjastatuna aadressile direktor@sindilasteaed.ee, lisades juurde lapse sünnitõendi valguskoopia.

Õigus lasteaiakoha saamiseks on Tori valla elanike registrisse kantud kodanikel. Teiste omavalitsuste registris olevate lapsevanemate sooviavaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.