Koostööpartnerid

Koostöö lasteaia huvigruppidega:

 • KOV – strateegiline areng, aruandlus

 • Lasteaia hoolekogu – koostöö lastevanematega lasteaia arendustegevuses ja juhtimises

 • Sindi gümnaasium – ühisüritused eesti ja vene osa algklasside lastega, õpetajatega, õpetajate koolitused, projektid

 • Pärnu Lasteaed Kelluke  - integratsioonialane koostöö

 • Sindi muuseum – muuseumitunnid lastele

 • Sindi muusikakool – üritused lastele (vanem vanuseaste)

 • Sindi linnaraamatukogu – üritused lastele, õpetajatele uuema lastekirjanduse tutvustamine

 • Sindi ANK –  koostöö õpetajate kunstialasel täiendkoolitamisel

 • Ajaleht “Tori Valla Teataja” - koostöö lasteaia tegevuse kajastamisel

 • "Külauudised"  - lasteaia tegevuse kajastamine

 • Pärnu Jalgpalliklubi “Poseidon”- ringitegevus

 • Maadlusklubi Leo  - ringitegevus

 • Sindi Seltsimaja  -  ühisüritused

 • Pärnu Päästekomando  - üritused lastele (Nublu)

 • Politsei – laste liiklusalane õpetus (Lõvi Leo)

 • Sindi Tervisekeskus – laste tervise edendamine

 • Kalmer Lepiku Hambaravi – koostöö laste hammaste kontrollis ja tervishoius

 • Alusharidusjuhtide Ühendus -osalemine vabariiklikus alushariduspoliitkas

 •  Integratsiooni Sihtasutus, HTM  –õppe-metoodiline koostöö muukeelse lapse õppekasvatustegevuse, ra korraldamisel eestikeelses lasteaias; rahastamine

 • Tallinna Ülikooli Täiskavanukoolituse Täiendkoolituse Osakond –pedagoogide täiendkoolitus, kvalifikatsioon

 • TÜ Pedagoogiline Seminar –pedagoogide täiendkoolitus, kvalifikatsioon