Avalikud konkursid

Vastutav kokk

Kuulutame välja konkursi vastutava koka ametikoha täitmiseks.

  • Nõutav erialane ettevalmistus,
  • erialane töötamise kogemus vähemalt 3a,
  • planeerimine-kalkuleerimine,
  • ANC laoprogrammiga töötamine,
  • teadmised lasteaia toitlustamisele esitatavatest nõuetest,
  • hea suhtlemisoskus

Sooviavaldused koos haridust tõendavate dokumentide-,  CV, motivatsioonikirja ja soovitustega saata hiljemalt 01. august 2018 direktor@sindilasteaed.ee või Kooli 2a, Sindi. Märgusõna KONKURSS

Tööle asumine eeloleva õppeaasta algusest.