Sindi lasteaed

Lasteaia kohatasust on 1. maist - 31. maini vabastatud vanemad, kes on teavitanud oma lapse puudumisest ja laps ei kasuta antud perioodil lasteaiakohta.

Juhul, kui vanem on teavitanud lapse puudumisest, kuid maikuu jooksul tekib vajadus lasteaiakohta kasutada, siis on võimalus laps lasteaeda tuua. Sellisel juhul arvestatakse kohatasu alates lasteaeda tulemise kuupäevast.  

NB! Kohatasust vabastamiseks arvestatakse vähemalt kahenädalast järjestikku puudumise perioodi.

  • Vanematel, kes peavad kriisi ajal täitma tööülesandeid väljaspool tavapärast lasteaedade lahtiolekuaega  ja vajavad abi lapse hoidmisel, palume võtta ühendust Jana Malõhiga: 525 9421, jana.maloh@torivald.ee

 

Austatud lapsevanemad

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt.
Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju kuni eriolukorra lõppemiseni.

TORI VALLAVALITSUSE ENNETAVAD MEETMED KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISEKS

Tori vallas ei ole hetkel teadaolevalt mitte ühtegi koroonaviirusesse kinnitatud nakatumise juhtumit, kuid mõned elanikud on jäänud ennetavalt kodusele režiimile, seal hulgas grupp õpilasi ja õpetajaid, kes naasid Türgi projektivahetusest.

Tori vallavalitsus on saatnud kõikidele asutustele edasi Terviseameti juhtnöörid ning palunud kõikidelt hallatavatelt asutustelt ülevaadet, milliseid meetmeid on kasutusele võetud, et ennetada võimalikku viiruse ohtu. Kõik asutused järgivad Terviseameti juhiseid ja ruume desinfitseeritakse igapäevaselt, lisaks on loodud lisavõimalused käte puhastamiseks. Asutuste seintel ja osadel teadetetahvlitel on üle valla väljas ka teemakohased plakatid, et inimeste teadlikkust tõsta. Avahooldustöötajad, kes käivad eakamatele elanikele koduhooldusteenust pakkumas, viivad ka neile teavitusmaterjale.

Vallavalitsuses ja teenuskeskustes pööratakse samuti kõrgendatud tähelepanu ruumide koristusele ning desinfitseerimise võimalustele, nii töötajate kui klientide jaoks.

Neljapäeval 12. märtsil toimus kohtumine kõikide haridusasutuste juhtidega, kus lepiti kokku edasised tegevused.

Palume kõikidel valla elanikel järgida Terviseameti soovitusi ning riskide minimeerimiseks käituda järgmiselt:

  • Võimalusel lükata edasi kõik välisreisid. Vältimatu reisi korral palume lapsevanematel lastega välisreisile minnes teavitada haridusasutust.
  • Kui saabute lähiajal reisilt või olete seda juba teinud, siis palume jätta laps/lapsed kindlasti 7 päevaks koju, et jälgida tema/nende tervist.
  • Kui olete saabunud riskipiirkonnast või keskmise riskiga piirkonnast, siis palun kindlasti jääda koju 14 päevaks ning mitte kodust väljuda.
  • Kui teil on mistahes haigusnähud, püsige kodus!
  • Tori vallavalitsuse töötajaid ei lähetata välislähetusse ning õpilased ei osale rahvusvahelistes programmides.
  • Ülevallalised üritused on edasi lükatud. Samuti ei osaleta olümpiaadidel, spordivõistlustel, konkurssidel, ekskursioonidel ning suurematel koolitustel.

Juhiseid järgitakse 15. maini, vajadusel muudame ja uuendame infot operatiivselt.

Hea vallakodanik! Ole heaks koostööpartneriks ja käitu vastutustundlikult. Küsimuste või murede korral võta ühendust otse kooli- või lasteaiaga, vajadusel vallavalitsusega. Ära satu paanikasse kui kuuled tuttavalt või tuttava tuttavalt kinnitamata infot viiruse või viirusesse nakatumise kohta. Palun ära levita seda ka ise!

Need, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112. COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.

 

 

Sindi Lasteaed on asutatud 1892. aastal tollase kalevivabriku direktori Joseph Wulffi poolt.
Tegevusluba saadi 1894. aastal, mida loetakse lasteaia tegevuse algusaastaks.
Sindi tekstiilivabriku pankrotistumise järgselt munitsipaliseeris tollane Sindi linnavalitsus lasteaia 1992. aasta märtsis.

 

Aastal 2009 on Euroopa struktuurfondide rahastuse kaasabil renoveeritud ja ümber ehitatud  lasteaia peahoonete kompleks.

Peahoonetes asukohaga Kooli 2a, Sindi linn paikneb 11 rühma. 
Igal rühmal on oma õuepaviljon koos kiikede, liivakastide ja atraktsioonidega.
Õuealale on rajatud koostöös hoolekoguga dendropark.

 

 

Sindi Gümnaasiumi C-korpuse hoone 2. korrusele aadressiga Kooli 9, Sindi linn on alates 2014. aastast välja ehitatud kahe rühma ruumid, kus tegutsevad 6 -7aastased lapsed ehk koolieelikud.
Samas hoones asub ka Sindi muusikakool.

 

 

 

 

 

Lisaks rühmaõpetajatele töötavad lastega  liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, kaks logopeedi-eripedagoogi, tugiõpetajad, vajadusel tugiisikud, tervishoiutöötaja.

Lasteaias on kokku 13 rühma, sealhulgas neli sõimerühma, üks tasandusrühm ja üks keelekümblusrühm. Tulenevalt Koolieelse lasteasutuse seadusest ning lasteaia struktuurist jagub lasteaias kohti kuni 228 lapsele.
Lastele võimaldatakse mitmesugust huvitegevust.
Lasteaial on oma köögiplokk, laomajandus, raamatukogu.

 

Meie lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.

 

 

2019. aastal liitusime Rohelise kooli programmiga.

 

Kasutame alates 2019. aasta sügisest ELIISi.

Sindi Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, omab "Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutamise sertifikaati, viljeleb õues- ja avastusõpet, osaleb KIK  jt projektides.

Sindi Lasteaed on Eestimaa vanim järjepidevalt tegutsev lasteaed.

Alates 2018. a jaanuarist on Sindi Lasteaed Tori valla allasutus.

Sindi Lasteaed on 2017 ja 2018 aastal osalenud EV 100 projektis "Igal lapsel oma pill", soetades lasteaiale sopranksülofoni, altksülofoni, džembed ja ukuleled. Lapsed kasutavad neid pille muusikategelustes, esinevad laste üritustel.     tel       Sindi Lasteaed osales EV 100 projektis "Igal lapsel oma pill"

 

Kogumik lasteaia 120. aastapäevaks

Sada nalja laste suust